Provilan. Колкото по-здравословно чисти.

Provilan предлага концепция за микробиологично почистване за по-здравословна среда, която е уникална в Европа. Във вашия дом, на работното ви място, по време на свободното време и фитнес. Пробиотичните микроорганизми са тайната на нашите продукти. Те заместват класическите химични агенти и възстановяват естествения микробиологичен баланс върху повърхностите, в тъканите, върху кожата и във водата.

Добре за нас. Добре за нашите животни. Добре е за нашата околна среда.


Топ оферта