1. Поверителност с един поглед


Главна информация:

Следните бележки предоставят опростен преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Подробна информация по темата за защита на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.


Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в отпечатъка на този уебсайт.


Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт. Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са преди всичко технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в нашия уебсайт.


За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на вашето потребителско поведение.


Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право да получите безплатно по всяко време информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни. Вие също имате право да поискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на посочения в отпечатъка адрес, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните. Вие също имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.


2. Общи сведения и задължителни сведения


Поверителност:

Операторите на тези страници приемат много сериозно защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните. Ако използвате този уебсайт, ще бъдат събрани различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява се и как и с каква цел става това. Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп от трети страни.


Бележка за отговорния орган:

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е: Provilan Vertriebsgesellschaft mbH, Im Buchenkamp 13, представлявано от управителя г-н Wilbert Kronisch, DE-31319 Sehnde, телефон: +49 (0)5138 605 705, електронна поща: dsgvo @provilan .GmbH. Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други решава относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).


Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни:

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали по всяко време. Достатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на обработката на данните, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.


Право на обжалване пред компетентния надзорен орган:

В случай на нарушения на закона за защита на данните, засегнатото лице има право да подаде жалба до отговорния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е държавният служител по защита на данните на федералната провинция, в която е базирана нашата компания. Списък на длъжностните лица по защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следната връзка: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html..


Право на преносимост на данните:

Имате право да получите данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друго отговорно лице, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.


SSL или TLS криптиране:

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://" и по символа за заключване в реда на вашия браузър. Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.


Криптирани платежни транзакции на този уебсайт:

Ако след сключването на договор, базиран на такса, има задължение да ни изпратите вашите данни за плащане (напр. номер на сметка за пълномощно за директен дебит), тези данни са необходими за обработка на плащането. Платежните транзакции с обичайните средства за плащане (Visa/MasterCard, директен дебит) се извършват изключително чрез криптирана SSL или TLS връзка. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://" и по символа за заключване в реда на вашия браузър. При криптирана комуникация вашите данни за плащане, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.


Информация, блокиране, изтриване:

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация относно вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни на по всяко време. Можете да се свържете с нас по всяко време на посочения в отпечатъка адрес, ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.


Възражение срещу рекламни писма:

С настоящото възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани като част от задължението за отпечатък, за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на сайта изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на изпращане на нежелана реклама, като спам имейли.


3. Събиране на данни на нашия уебсайт


Бисквитки:

Някои от уебсайтовете използват така наречените бисквитки. Бисквитките не увреждат вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашето предложение по-удобно за потребителя, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се записват от вашия браузър. Повечето бисквитки, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след вашето посещение. Други бисквитки остават съхранени на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение. Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешите бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато браузърът е затворен. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена. Бисквитките, които са необходими за извършване на електронния комуникационен процес или за предоставяне на определени функции, които желаете (напр. функция на количката за пазаруване), се съхраняват на основание член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхраняването на бисквитки за технически безгрешно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото се съхраняват други бисквитки (напр. бисквитки за анализиране на вашето поведение при сърфиране), те се третират отделно в тази декларация за защита на данните.


Регистрационни файлове на сървъра:

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са: Тип на браузъра/версия на браузъра, използвана операционна система, препращащ URL адрес, име на хост на достъпващия компютър, време на заявка на сървъра и IP адрес. Тези данни не могат да бъдат присвоени на конкретни лица. Тези данни не се обединяват с други източници на данни. Основанието за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква f от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.


Форми за контакт:

Ако ни изпратите запитване чрез формата за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранявани от нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие. Следователно обработката на данните, въведени във формата за контакт, се основава изключително на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква a) от GDPR). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Достатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на операциите по обработка на данни, извършени до отмяната, остава незасегната от отмяната. Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.


Регистрация на този уебсайт:

Можете да се регистрирате на нашия уебсайт, за да използвате допълнителни функции на сайта. Ние използваме въведените за тази цел данни само с цел използване на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Задължителната информация, изисквана при регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен размер. В противен случай ще откажем регистрацията. За важни промени, като например обхвата на офертата или технически необходими промени, ние използваме имейл адреса, предоставен по време на регистрацията, за да ви информираме по този начин. Данните, въведени по време на регистрацията, се обработват въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква a) от GDPR). Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте дали по всяко време. Достатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на вече извършената обработка на данни остава незасегната от отмяната. Данните, събрани по време на регистрацията, ще се съхраняват от нас, докато сте регистрирани на нашия уебсайт и след това ще бъдат изтрити. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.


Обработка на данни (клиентски и договорни данни):

Събираме, обработваме и използваме лични данни само доколкото са необходими за установяване, съдържание или промяна на правоотношението (инвентарни данни). Това се основава на член 6, параграф 1, буква b от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни относно използването на нашия уебсайт (данни за използване) само доколкото е необходимо, за да позволим на потребителя да използва услугата или да таксуваме потребителя. Събраните клиентски данни ще бъдат изтрити след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.


Предаване на данни при сключване на договор за онлайн магазини, търговци и изпращане на стоки:

Ние предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо в контекста на обработката на договора, например на компанията, на която е възложена доставката на стоките, или на банката, отговорна за обработката на плащането. По-нататъшно предаване на данните не се извършва или само ако изрично сте се съгласили с предаването. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие, например за рекламни цели. Основанието за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква b от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.


4. Инструменти за анализ, социални медии и реклама


Декларация за защита на данните при използването на Google Analytics:

Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от ваша страна. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако IP анонимизацията е активирана на този уебсайт обаче, вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени вашето използване на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си; бихме искали обаче да ви отбележим, че в този случай, ако е приложимо, няма да можете да използвате изцяло всички функции на този уебсайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите приставката за браузър, налична на следната връзка, и инсталирате: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Можете да намерите повече информация относно условията за ползване и защита на данните в условията на Google Analytics или в прегледа на Google Analytics. Бихме искали да отбележим, че на този уебсайт Google Analytics е разширен с кода "gat._anonymizeIp();" беше разширен, за да осигури анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране).


Декларация за защита на данните при използването на Facebook плъгини (бутон Харесва ми):

Добавки от социалната мрежа Facebook, доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ, са интегрирани в нашия уебсайт. Можете да разпознаете приставките на Facebook по логото на Facebook или бутона „Харесвам“ („Харесвам“) на нашия сайт. Можете да намерите общ преглед на добавките на Facebook тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато посещавате нашите страници, се установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook чрез приставката. Facebook получава информацията, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Харесвам“ във Facebook, докато сте влезли във вашия акаунт във Facebook, можете да свържете съдържанието на нашите страници с вашия профил във Facebook. Това позволява на Facebook да свърже вашето посещение на нашия сайт с вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, нямаме информация за съдържанието на предадените данни или как те се използват от Facebook. Допълнителна информация за това можете да намерите в декларацията за защита на данните на Facebook на адрес https://de-de.facebook.com/policy.php. Ако не искате Facebook да може да свърже посещението ви на нашия сайт с потребителския ви акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

Измерване на реализациите с пиксела за действие на посетителя от Facebook:

С вашето съгласие за използването на бисквитки, ние използваме „пиксела за действие на посетителя“ на Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“) на нашия уебсайт. По този начин може да се проследи поведението на потребителите, след като са били пренасочени към уебсайта на доставчика чрез кликване върху реклама във Facebook. Този процес се използва за оценка на ефективността на Facebook рекламите за целите на статистическите и пазарните проучвания и може да помогне за оптимизиране на бъдещата реклама. Събраните данни са анонимни за нас, така че не можем да правим заключения относно самоличността на потребителя. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook да може да използва данните за собствени рекламни цели в съответствие с указанията за използване на данни на Facebook (https://www.facebook.com /относно/поверителност/). Можете да разрешите на Facebook и неговите партньори да поставят реклами във и извън Facebook. Бисквитка също може да се съхранява на вашия компютър за тези цели. Съгласие за използването на пиксела за действие на посетителя може да бъде дадено само от потребители, които са на възраст над 13 години. Ако сте по-млад, молим ви да поискате разрешение от вашия законен настойник..


Декларация за защита на данните при използването на Twitter:

Функциите на услугата Twitter са интегрирани в нашите сайтове. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ. Чрез използването на Twitter и функцията "Re-Tweet", уебсайтовете, които посещавате, се свързват с вашия акаунт в Twitter и се оповестяват на други потребители. Тези данни се предават и на Twitter. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, нямаме информация за съдържанието на предаваните данни или как те се използват от Twitter. За повече информация вижте политиката за поверителност на Twitter на https://twitter.com/privacy. Можете да промените настройките си за поверителност в Twitter в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings..


Декларация за защита на данните при използването на Google +1:

Нашите страници използват функции от Google +1. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Събиране и разкриване на информация: Можете да използвате бутона Google +1, за да публикувате информация по целия свят. Вие и другите потребители получавате персонализирано съдържание от Google и нашите партньори чрез бутона Google +1. Google съхранява както информацията, че сте означили с +1 съдържание, така и информацията за страницата, която сте преглеждали, когато сте щракнали върху +1. Вашето +1 може да се появи като известие заедно с името и снимката на потребителския ви профил в услугите на Google, като например в резултатите от търсенето или във вашия профил в Google, или другаде в уебсайтове и реклами в интернет. Google записва информация за вашите +1 дейности, за да подобри услугите на Google за вас и другите. За да можете да използвате бутона Google +1, имате нужда от глобално видим публичен профил в Google, който трябва да съдържа поне името, избрано за профила. Това име се използва във всички услуги на Google. В някои случаи това име може също да замени друго име, което сте използвали при споделяне на съдържание чрез вашия акаунт в Google. Идентичността на вашия профил в Google може да се показва на потребители, които знаят вашия имейл адрес или имат друга идентифицираща информация за вас. Използване на събраната информация: В допълнение към целите, обяснени по-горе, предоставената от вас информация ще бъде използвана в съответствие с приложимите разпоредби на Google за защита на данните. Google може да публикува обобщени статистически данни за +1 активността на потребителите или да ги предаде на потребители и партньори, като издатели, рекламодатели или свързани уебсайтове.


Декларация за защита на данните при използването на Xing:

Нашият уебсайт използва функции на мрежата XING. Доставчикът е XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Хамбург, Германия. Всеки път, когато се извика една от нашите страници, съдържащи функции на Xing, се установява връзка със сървърите на Xing. Доколкото ни е известно, не се съхраняват лични данни. По-специално не се съхраняват IP адреси или се оценява поведението при използване. Допълнителна информация относно защитата на данните и бутона за споделяне на Xing можете да намерите в декларацията за защита на данните на Xing на адрес https://www.xing.com/app/share?op=data_protection..