Първоначално това беше само идея: да се използват микроорганизми в почистващи препарати, за да може да се мине без вредни химически агенти. Фактът, че почистващите препарати работят много по-добре с пробиотичните микроби и са много разумен начин, беше ясен на доктора Мартин М.Г. Schoonbroodt напълно ясно. Но модни продукти могат да бъдат създадени само ако имат надежден и проверим ефект.

Provilan е резултат от тази идея. Уникалната формула го прави възможно. Решението е комбинация от различни пробиотични микроорганизми. Благодарение на тях имаме перфектни, особено екологични почистващи препарати и препарати за отстраняване на миризми. Но това не е всичко. Между другото Provilan възстановява естествения, микробиологичен баланс върху повърхности, в тъкани, върху кожата, в почвата и във водата. Научно доказано е. Изпитано сто пъти. Потвърдено от институти, лекари, експерти и клиенти от години.

Уникални продукти за животни. Почистващи продукти за лична или търговска употреба. Специални решения за възстановяване на почвата или оптимизиране на водата. Естествено. Екологично чист и биоразградим. Миксът от автоактивни микроорганизми осигурява надежден ефект и разнообразни приложения.

Provilan. Добре за нас. Добре е за нашата околна среда.